Dechtová papierová strecha, ktorú sme sa zaviazali opraviť, bola veľmi zle degradovaná, ako vidíte na fotografii nižšie. Napriek zlému stavu strešnej krytiny dobre priľnula k zemi, takže bolo možné použiť systém DuroDACH bez odtrhnutia starej strešnej lepenky. Ďalšou výzvou boli chemické výpary vychádzajúce z komínov umiestnených na streche.

Jediným riešením týchto problémov bolo použitie polyuretánovej membrány DuroDACH S, jej vystuženie polyesterovým rúnom DuroNET a dodatočná ochrana polyuretánovou živicou DuroDACH TOP-S na zlepšenie chemickej odolnosti systému.

Zniszczony dach papowy

 

Hovorí sa, že príprava podkladu pre všetky druhy náterov je 80% úspechu. V prípade predmetnej strechy bolo toto tvrdenie viac ako pravdivé.

Po prvé, pôda bola očistená od chumáčov trávy, rozpadajúceho sa betónu, roztrhaných úlomkov dechtového papiera a iných nečistôt.

Ďalším krokom bola aplikácia spojovacej vrstvy DuroGRUNT 2K. Po zaschnutí nastal čas položiť správnu hydroizolačnú vrstvu DuroDACH S s fleecovou výstužou DuroNET po celej ploche a okolo všetkých strešných prvkov.

Poslednou fázou bola aplikácia polyuretánovej živice DuroDACH TOP-S.

 

Aplikacja systemu DuroDACH zakończona sukcesem

W związku ze wspomnianym powyżej złym stanem technicznym dachu, jego uszczelnienie było dużym wyzwaniem, co tylko zwiększyło naszą satysfakcję po ustaniu wszystkich przecieków, który nie powróciły po dziś dzień.

Informacje:

Lokalizacja – Tarnów

Powierzchnia dachu – ok. 360m2

Data aplikacji – sierpień 2014

Zastosowane materiały – żywica epoksydowa DuroGRUNT 2K, membrana poliuretanowa DuroDACH S, żywica poliuretanowa DuroDACH TOP-S, włóknina poliestrowa DuroNET.

Zużycie materiału – ok. 3kg / m2