Strecha predmetnej priemyselnej haly bola vyrobená z korytových dosiek pokrytých tepelne zváranou strešnou lepenkou. Použitie žľabových dosiek nie je dobrým riešením z hľadiska tesnosti strechy. Je to spôsobené prácou žľabových dosiek, ktoré môžu spôsobiť praskanie strešnej lepenky a v dôsledku toho netesnosti. Pre tento typ strechy potrebujete materiál, ktorý bude schopný kompenzovať napätie celej konštrukcie.

Takéto parametre môže poskytnúť tekutá polyuretánová membrána DuroDACH S.

System DuroDACH

 

Renovácia strechy začala dôkladným čistením. Potom sa na celý podklad naniesol základný materiál DuroGRUNT 2K. Vzhľadom na to, že na streche sú veľké svetlíky a drenážny kanál, bolo potrebné tieto miesta ošetriť polyesterovým rúnom DuroNET. Po dôkladnej ochrane kritických oblastí týmto spôsobom bolo možné pristúpiť k samotnej hydroizolácii strechy pomocou DuroDACH S. Tento materiál bol na túto strechu aplikovaný v dvoch vrstvách. Poslednou fázou prác bolo zabezpečenie dlhej životnosti celého systému. V tomto palci bol použitý polyuretánový povlak DuroDACH TOP-S, ktorý poskytuje zvýšenú ochranu pred UV žiarením. Vo zvolenej svetlošedej farbe má veľmi vysokú odrazivosť slnečného žiarenia, ktorá odľahčuje tepelné zaťaženie strešnej konštrukcie, znižuje jej namáhanie a zároveň zabezpečuje tepelnú pohodu vo vnútri haly.

Po zakończeniu prac

 

Systém DuroDACH poskytol odpoveď na to, ako utesniť strechu z korytových dosiek. Jeho aplikácia na predmetnú strechu umožnila dosiahnuť úplnú tesnosť tejto problematickej konštrukcie. Pozitívny efekt bol dosiahnutý vďaka vysokej elasticite polyuretánovej membrány DuroDACH S.

Informácia:

Lokalita – Varšava

Strešná plocha – cca 3 600 m2

Dátum prihlášky – júl 2016

Použité hydroizolačné materiály – epoxidová základná vrstva DuroGRUNT 2K, polyuretánová membrána DuroROCH S, polyesterová netkaná textília DuroNET, polyuretánová tesniaca vrstva DuroROCH TOP-S

Celková spotreba materiálu – cca 2,0kg/m2