Na väčšine striech nájdete rôzne typy zariadení alebo iných detailov strechy, napr. betónové komíny, vetracie komíny, strešné vpusty, ventilátory, klimatizačné jednotky, svetlíky

a mnoho ďalších.
Čím viac takýchto prvkov je na streche, tým viac možných miest potenciálnych únikov. Bez ohľadu na použitú technológiu hydroizolácie strechy by tieto oblasti mali byť riadne chránené.

Inak tomu nie je ani v prípade technológie DuroDACH. Aj tu je starostlivé spracovanie strešných detailov rozhodujúce pre dosiahnutie efektívnej a dlhotrvajúcej hydroizolácie strechy.

Možnosť 1

Nižšie nájdete inštruktážne videá o tom, ako utesniť jednotlivé typy strešných detailov membránou DuroDACH R alebo DuroDACH S a polyesterovým výstužným rúnom DuroNET.
Operácie sa na povrchu môžu zdať komplikované, ale treba dodať, že osoba, ktorá ich vykonáva, nemala v tejto veci žiadne predchádzajúce skúsenosti, ktoré by ukázali, že väčšina ľudí je
schopná zvládnuť túto úlohu.

Možnosť 2

Ďalším spôsobom, ako utesniť detaily strechy, je použitie produktu DuroDACH D – polyuretánový tmel. Je to polyuretánová živica vystužená polypropylénovými vláknami. Môže sa použiť na utesnenie akéhokoľvek tvaru.

Obe vyššie uvedené riešenia sú prijateľné, ale odporúča sa skôr použiť membrány DuroDACH R / DuroDACH S v kombinácii s netkanou textíliou DuroNET.