Jedným zo strešných materiálov, ktorý je veľkou výzvou z hľadiska tesnenia, je trapézový plech. Problém v tomto prípade spočíva v množstve potenciálnych miest úniku, ako sú montážne skrutky, plechové spoje alebo hrebeň.
Popísaná strecha bola v dobrom technickom stave, s dobre priľnavým náterom a bez väčších centier korózie, vyskytli sa však neidentifikované netesnosti, ktoré viedli k výraznej degradácii drevenej nosnej konštrukcie strechy.
V dôsledku toho bolo potrebné utesniť celú strechu, pre ktorú bola technológia tekutej polyuretánovej membrány DuroDAS dokonale vhodná.

Nieszczelny dach hali sportowej

Pred hydroizoláciou strechy bolo potrebné podklad riadne pripraviť, čo je obzvlášť dôležité na plechových podkladoch. Po dôkladnom hydrodynamickom premytí podkladu prídavkom čistiaceho prostriedku bolo potrebné vykonať lokálnu antikoróznu ochranu strechy. Nasledovala aplikácia DuroGRUNT 2K (0,15kg/m2), epoxidovej živice, ktorá poskytuje veľmi dobrú priľnavosť k oceľovým povrchom.
Ďalšou operáciou bolo spevnenie a utesnenie spojov plechov butylovou páskou DuroTAPE.

Uszczelnienie łączeń blach taśmą butylową DuroTAPE

Na hydroizoláciu a renováciu strechy bola použitá polyuretánová membrána DuroDACH S, nanášaná v dvoch vrstvách s celkovou spotrebou cca 1,4 kg/m2. Povlak bol nanesený na celý povrch strechy. Posledným materiálom bol polyuretánový povlak DuroDACH TOP-S (0,2kg/m2)
vo farbe zvolenej zákazníkom. Tento materiál poskytuje vynikajúcu farebnú retenciu strechy.

Aplikacja powłoki poliuretanowej DuroDACH TOP-S

Takto vyrobená hydroizolácia strechy zabezpečila zastavenie všetkých netesností a antikoróznu ochranu strechy po mnoho rokov.

Informácie:
Lokalita – Krośnice
Strešná plocha – cca 1 230m2 

Dátum prihlášky – november 2014
Použité materiály – butylová páska DuroTAPE, epoxidová živica DuroGRUNT 2K, polyuretánová živica DuroRODACH S, polyuretánový povlak DuroDACH TOP-S
Spotreba materiálu – spolu cca 1,75kg/m2