Strecha v opísanej aplikácii bola pokrytá teplozvárateľnou strešnou lepenkou, ktorá mala dobrú priľnavosť k zemi.

Na streche bolo veľa prvkov (krby, ventilátory, klimatizácia atď.), Ktoré mohli spôsobiť početné úniky. V takejto situácii bolo opodstatnené použiť tekuté polyuretánové membrány DuroDAS.

Pred začatím hydroizolačných prác na streche

Prvým krokom bolo dôkladné vyčistenie substrátu od nečistôt a iných voľných prvkov. Ďalej boli obvody prvkov na streche a spoje strešnej lepenky s opornými múrmi zosilnené lepením butylovej pásky DuroTAPE.
Na hydroizoláciu a renováciu strechy bola použitá polyuretánová membrána DuroDACH S, nanášaná v 3 vrstvách s celkovou hrúbkou cca 2kg/m2. Povlak bol nanesený na celý povrch strechy a pripojil sa k strešným žľabom.
Po hydroizolácii strechy sa všetky úniky zastavili, takže laboratórium mohlo fungovať bez prerušenia

Prvá vrstva strešnej plsti hydroizolácie

V súčasnosti, 6 rokov po realizácii projektu, je strecha stále vzduchotesná a účinne chráni sklon strechy pred deštruktívnymi účinkami poveternostných podmienok.

Informácie:
Lokalita – Częstochowa Plocha strechy – cca 950m2 Dátum prihlášky
– august 2012 Použité materiály – butylová páska DuroTAPE, polyuretánová živica DuroDACH S Spotreba materiálu – cca
2kg/m2