V roku 2015 naša spoločnosť utesnila strechu betónovej nádrže v koksovni. Vzhľadom na to, že v nádrži bol toxický benzol, klient požadoval technológiu, ktorá by zabezpečila úplnú tesnosť strechy a možnosť jej nepretržitej prevádzky (denná kontrola potrubí umiestnených na streche)
Povrch strechy bol silne popraskaný, čo si okrem použitia polyuretánovej membrány vyžadovalo lokálne vystuženie butylovou páskou DuroTAPE.

Po napúšťaní a lepení butylovej pásky DuroTAPE

Prvým krokom bolo dôkladné vyčistenie celého substrátu vysokotlakovou vodou. Potom bola nanesená základná vrstva DuroGRUNT určená na utesnenie betónových podkladov. Väčšie trhliny v podklade boli utesnené pružnou butylovou páskou DuroTAPE, ktorá poskytovala kompenzáciu možného napätia v oblasti trhlín.

Aplikácia druhej vrstvy DuroDACH S

Hydroizolacja dachu została wykonana za pomocą żywicy poliuretanowej na bazie rozpuszczalnika – DuroDACH S. Jako warstwę zamykającą, która wzmocniła cały system i zapewniła możliwość regularnego ruchu pieszego po dachu zbiornika, użyto powłoki poliuretanowej DuroDACH TOP-S. Dodatkową zaletą systemu opartego na rozpuszczalnikach jest wysoka odporność chemiczna, co miało duże znaczenie na tym obiekcie.

Po dokončení aplikácie druhej vrstvy DuroDACH S

Informácie:
Lokalita – Dąbrowa Górnicza
Strešná plocha – cca 255m2
Dátum implementácie – október 2015
Použité materiály – polyuretánový základný náter DuroGRUNT, butylová páska DuroTAPE, polyuretánová membrána DuroDACH S, polyuretánová vrstva DuroROCH TOP-S.
Spotreba materiálu – cca 2kg/m2