Hydroizolácia striech vo Vroclave

Práce prebiehali v továrni na chemikálie pre domácnosť, na dvoch malých strechách. Prvou bola strecha skladu.

Klient mal problémy s tesnosťou, napriek tomu, že položil postupné vrstvy strešnej lepenky. Keďže nevedel, ako utesniť strešnú lepenku, počul o technológii polyuretánovej membrány DuroDACH.
Po vstupnej kontrole striech bolo navrhnuté riešenie, ktoré klient akceptoval.
Keďže podklad bol stabilný a vizuálny stav strešnej krytiny bol správny, nebolo potrebné ho odtrhávať. Keďže práce prebiehali koncom októbra a teploty neprekročili +5 °C, bola použitá polyuretánová živica DuroDACH S a butylová páska DuroTAPE.

Hydroizolácia strechy elektrického rozvádzača


Druhou strechou, ktorá bola chránená proti úniku, bola strecha elektrického rozvádzača.
Tesnosť tejto strechy bola veľmi dôležitá, predovšetkým kvôli potrebe chrániť inštalácie vo vnútri pred skratom. Na hydroizoláciu boli použité rovnaké materiály ako na strechu skladu.
Práce na oboch strechách boli ukončené po 4 dňoch podľa plánu, t.j. efektívnym tesnením.

Informácie:
Lokalita – Vroclav
Plocha strechy – cca 100m2 Dátum podania prihlášky – október 2010
Použité hydroizolačné materiály – butylová páska DuroTAPE, polyuretánová membrána DuroDACH S
Spotreba materiálu – cca 2kg/m2