Plochá strecha na obchodnej a obslužnej budove bola pokrytá teplozvárateľnou strešnou krytinou vo veľmi dobrom stave, neboli viditeľné praskliny ani zvlnenia. Napriek tomu na ňom došlo k neidentifikovaným únikom.
Na hydroizoláciu a renováciu strechy bol zvolený systém založený na vodou riediteľnej polyuretán-akrylovej živici DuroDACH R.

Dach uszczelniony w technologii DuroDACH R

Príprava substrátu spočívala v čistení strechy od voľných prvkov a iných nečistôt hydrodynamickou metódou.
Potom sa základný náter DuroGRUNT 2K naniesol na celý podklad.
Potom boli všetky strešné prvky, konkrétne ich obvody, vystužené 20 cm širokým polyesterovým rúnom DuroNET. Pri ďalšej operácii bola celá strecha pokrytá tekutou membránou DuroDACH R, do ktorej bola na celej ploche zapustená 100 cm široká netkaná textília DuroNET.

Zakończenie uszczelniania dachu w technologii DuroDACH R

Hydroizolácia strechy technológiou tekutej membrány DuroDACH bola dokončená do 6 dní a efekt uspokojil investora, čo potvrdzuje ochota hydroizolácie plochej strechy ďalších budov v tomto roku.

Informácie:
Lokalita – Opole Plocha
strechy – cca 1 300m2 

Dátum prihlášky – september 2018
Použité hydroizolačné materiály – polyuretán-akrylová membrána DuroDACH R, epoxidový základný náter DuroGRUNT 2K, polyesterová výstužná netkaná textília DuroNET
Celková spotreba materiálu – cca 3kg/m2