Vaša strecha zateká a pýtate sa, či môžete opravy vykonať sami? Práca vo výške môže byť nebezpečná, takže je lepšie vopred zistiť, či je legálne robiť tento typ práce sami. Ak máte záujem, čítajte ďalej!

  • Je legálne vodotesnú strešnú krytinu cítiť sami?
  • Výber správnej hydroizolácie pre hydroizoláciu strešnej lepenky
  • Ako sa chrániť pri hydroizolácii strechy sami?
  • Kedy stojí za to vyhľadať špecialistu na hydroizoláciu strešnej lepenky?

Je legálne vodotesnú strešnú krytinu cítiť sami?

Podľa stavebného zákona platného v Poľsku si práce súvisiace s hydroizoláciou strešnej lepenky nie vždy vyžadujú povolenie alebo oznámenie, ale ich vykonanie musí byť v súlade s bezpečnostnými normami. To znamená, že vlastník nehnuteľnosti môže vykonávať takúto prácu sám za predpokladu, že má príslušné technické znalosti a zručnosti. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávna hydroizolácia môže nielen zhoršiť stav strechy. Preto sa pred začatím práce odporúča konzultovať s odborníkom alebo špecialistom v oblasti striech.

Výber správnej hydroizolácie pre hydroizoláciu strešnej lepenky

Výber správnej hydroizolácie pre vašu strechu je veľmi dôležitý, pretože práve tento produkt ovplyvňuje trvanlivosť a účinnosť samotnej hydroizolácie. Na trhu existujú rôzne produkty, ktoré používajú rôzne aplikačné metódy. Pri výbere by ste mali brať do úvahy špecifiká strechy vrátane jej sklonu alebo dokonca vystavenia slnku. Napríklad v oblastiach s vysokou vlhkosťou sa odporúča hydroizolácia odolná voči prenikaniu vody. Okrem toho je dôležité, aby produkt, ktorý si vyberiete, zodpovedal strešnej lepenke.

Ako sa chrániť pri hydroizolácii strechy sami?

Keď sa hydroizolácia strešnej krytiny cítila sama, bezpečnosť by mala byť prioritou. V prvom rade by ste sa mali postarať o vhodné ochranné prostriedky: prilbu, pracovné rukavice, vystuženú protišmykovú obuv av prípade potreby bezpečnostný postroj. Je tiež dôležité robiť prácu v najlepších možných poveternostných podmienkach. Okrem toho pri používaní nástrojov, ako sú horáky alebo lepidlá na báze rozpúšťadiel, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie, aby sa zabránilo vdychovaniu škodlivých výparov. Pri práci s ohňom môže byť tiež užitočné mať po ruke hasiaci prístroj pre prípad náhodného vznietenia.

Kedy stojí za to vyhľadať špecialistu na hydroizoláciu strešnej lepenky?

Hľadanie špecialistu na hydroizoláciu strešnej lepenky je nevyhnutné v niekoľkých situáciách. Prvým je komplexný charakter práce, napríklad v prípade veľkých, nerovných alebo obzvlášť strmých striech, kde je riziko chyby alebo nehody vysoké. Ďalším momentom, kedy stojí za to požiadať o pomoc odborníka, je, keď sa objaví pokročilé poškodenie strechy. Profesionál bude mať nielen správne zručnosti, ale aj nástroje na presné posúdenie stavu strechy a vykonanie potrebných opráv.

Pamätajte teda, že v prípade poškodenia alebo netesností môžete požadované opravy strechy vykonať sami. Ak si myslíte, že je to užitočná informácia, retweetnite tento článok!

Related products